CV Kontakt

Curriculum vitae

Graves Simonsen, arkitekt MAA, projektchef

2011-

Bygherreforeningen

Projektchef. Overordnet projektledelse af udviklingsprojekter. Ansvarlig for initiativer som bl.a. ’Energirenovering af lejeboliger’ (bo-energi.net) og ’RENOVER’-kampagnen (renover.dk), og desuden tilknyttet inititiavet ’Renovering på dagsordenen’. Viderefører en række udviklings- og driftsopgaver for Renovering 2010, nu i regi af Bygherreforeningen, og indgår desuden i Bygherreforeningens sekretariat.

Netværks

Medlem af SBi – Statens Byggeforskrings Rådgivende Forum, samt div. faglige netværks, herunder Arkitektforenigens netværk om udviklings af den eksisterende bygningsmasse.

2000-2012

sbs rådgivning a/s

Udviklingskonsulent. Generering og ledelse af udviklingsprojekter/programmer, primært indenfor proces- og produktudvikling, herunder IT-anvendelse inden for byggeri, samt kommunikation/formidling.

Udviklingschef siden maj 2004 + Sekretariatsleder i ’Renovering 2010’ siden 2005 (Partnerskab mellem GI og Realdania om udvikling af bygningsrenovering i Danmark).

Efteruddannelse

Udviklingskonsulentuddannelse, Modul 1-5, herunder projektledelse og forskningsmetodikker (2001)

Kursus i coaching (2002). Lederudviklingsuddannelse Modul 1-4 hos SHL (2004-2005).

Skribentvirksomhed

Skibent og medredaktør på flere tekniske publikationer og vejledninger, samt artikler om faglige emner.

Kursus- og foredragsvirksomhed

Indlæg på en række konferencer/seminarer i Danmark og det øvrige Skandinavien.

Undervisning i praktisk projektledelse.

1994-2000

Byfornyelse Danmark S.m.b.a.

Byfornyelseskonsulent. Rådgiver for Frederiksberg, Roskilde, Glostrup, Gentofte, Hillerød, Køge m.fl. kommuner, samt private bygherrer, andelsboligforeninger og almene boligorganisationer.

Planlægning og gennemførelse af byfornyelses- og boligforbedringssager, helhedsorienteret byfornyelse og friarealforbedringer.

Byggesagsadministration, projektgranskning, kvalitetssikring, projektstyring og entreprisestyring af byggesager og friarealforbedringer under gennemførelse. Formidling og beboersamarbejde.

Efteruddannelse

Kurser i projektledelse, byplanlægning i praksis, ressourcebesparelse, finansieringskoncepter og formidling (1996-1999)

1985-1994

Goritas Classifikation a/s

Faglig leder af Københavns-afdeling.

Udvikling og gennemførelse af bygningsundersøgelser med særlig vægt på tilstandsregistrering og klassificering af bygninger samt insekt- og svampeskader, primært i Danmark og Tyskland.

Kursusvirksomhed

Udvikling og gennemførelse af kurser for forsikringstaksatorer, håndværksmestre, håndværkere m.fl.

Syns og skøn

Syns- og skønsmand primært udpeget af forsikringsselskaberne.13-14 sager på landsplan med hovedvægten i hovedstadsregionen. Alle retsligt behandlet, heraf 3-4 i Østre Landsret.

Efteruddannelse

Syns- og skønsvirksomhed (1989), exam. juridisk assistent (1991)

1985

Afgangseksamen

Afgang fra Afdelingen for Monument-, By- og Bygningspleje, Arkitektskolen i Aarhus.